วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนวัดหลักศิลาปีการศึกษา 2554

พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนวัดหลักศิลาปีการศึกษา 2554  เพื่อสร้างนักเรียนให้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น